jolant
TRAININGEN
Tijdens de trainingen wordt mensen geleerd om zelf hun stressniveau te reguleren in probleemsituaties. Het leertraject start via de fysiologische route met ademhalingstechnieken en hartcoherentie-biofeedback. Dit heeft tot voordeel dat er op een relatief eenvoudige manier al gunstige veranderingen optreden in de ritmes en biochemie van de hersenen. Stressregulatie op emotioneel en cognitief niveau vindt hierdoor al gedeeltelijk ‘vanzelf’ plaats en kan vervolgens met psycho-educatie en oefeningen gemakkelijker tot het gewenste resultaat gebracht worden. Veel aandacht wordt besteed aan het vervangen van oude stressopleverende conditioneringen door nieuwe efficiëntere.
De trainingen worden individueel gegeven en hebben een oplossingsgericht karakter.

Inhoud trainingen

Doelgroep

Kosten en vergoeding